Metamorphosis Design Free Css Templates

فیلم های ضبط شده از تابلو روان و محیط نرم افزار

فیلم های زیر از تابلو روانی گرفته شده است که توسط نرم افزار کنترل تابلو روان از طریق کامپیوتر کنترل می شود. با مشاهده این فیلم ها تا حدودی به قدرت نرم افزار کنترل تابلو روان پی خواهید برد.

نرم افزار کنترل تابلو روان

نمایش ها در محیط ساده و جذاب نرم افزار کنترل تابلو روان ایجاد گردیده و از طریق پورت سریال کامپیوتر که به تابلو متصل است، به تابلو روان منتقل شده و نمایش داده می شوند.

 

برای مشاهده فیلم های تابلوروان های ساخته شده توسط خریداران این نرم افزار، اینجا را کلیک کنید.

 

  • توجه مهم

کوچک کردن اندازه فایل ها برای دانلود، باعث کاهش کیفیت فیلم ها شده است که بهیچوجه به تابلو روان مربوط نمی شود.
به دلیل سرعت پایین تعداد فریم در ثانیه دوربین های فیلم برداری، نمایش برخی تصاویر بزرگ و یا متن های بزرگ، روی فیلم کمی نامناسب دیده می شود و به نمایش های واقعی بر روی تابلو روان بهیچوجه مربوط نمی گردد.
فیلم ها با استفاده از دوربین فیلمبرداری گرفته شده است نه با استفاده از موبایل، تا تصاویر واقعی باشند (زیرا اگر مثل اکثر فیلم ها با موبایل گرفته می شد، نور حاصل از LEDها بطور بسیار شدیدی در تصویر ظاهر می شد).

  

فیلم های کلی از برخی قابلیت های نمایشی نرم افزار کنترل تابلو روان

حتی اگر نمی توانید همه فیلم ها را دریافت کنید، پیشنهاد می کنیم حتماً دو فیلم اول را دریافت و مشاهده نمایید!

توضیحات دانلود فایل پیش نمایش
یک نمونه کامل از قسمت بندی صفحه نمایش تابلو روان به چهار بخش با ترکیب نمایش متن روان، ساعت، تاریخ و دما بصورت نمایش همزمان همراه با کادر بندی بسیار جالب و افکت صفحه

دانلود

(349 KB)

فیلم تابلو روان
یک نمونه بسیار جالب از تقسیم بندی صفحه نمایش تابلو روان به چهار ناحیه مجزا برای نمایش ترکیبی دو متن، یک تصویر ثابت و یک تصویر روان همراه با کادر بندی و افکت صفحه

دانلود

(552 KB)

فیلم تابلو روان
یک نمونه از نمایش همزمان متن فارسی و انگلیسی (قسمت بندی صفحه نمایش تابلو به دو بخش) همراه با کادر زیبا

دانلود

(509 KB)

فیلم تابلو روان
نمایش متن بزرگ در داخل تابلو روان همراه با کادربندی صفحه نمایش تابلو روان (همانطور که می دانید و در اینجا نیز یادآوری می شود، ایراد کوچک نمایشی که در فیلم دیده می شود، به دلیل سرعت پایین تعداد فریم در ثانیه دوربین فیلم برداری می باشد و بهیچوجه به تابلو روان مربوط نیست.)

دانلود

(583 KB)

فیلم تابلو روان

  

فیلم هایی از قابلیت های مختلف بصورت موردی

برای دریافت فایل ورد نظر، بر روی آن و یا بر روی تصویر پیش نمایش آن کلیک کنید.

توضیحات دانلود فایل پیش نمایش
نمایش همزمان دو متن همراه با افکت

دانلود

(545 KB)

فیلم تابلو روان
نمایش همزمان متن همراه با دو انیمیشن جالب

دانلود

(326 KB)

فیلم تابلو روان
ترکیبی از نمایش همزمان متن، انیمیشن و تصویر برای ساخت یک نمایش زیبا و جالب توجه

دانلود

(451 KB)

فیلم تابلو روان
نمایش همزمان چند متن و تصویر

دانلود

(426 KB)

فیلم تابلو روان
نمایش همزمان ساعت، دما، و تاریخ بشکلی بسیار جالب توجه

دانلود

(318 KB)

فیلم تابلو روان
نمونه ای از قابلیت نمایش تصاویر همراه با افکت

دانلود

(470 KB)

فیلم تابلو روان
نمونه ای از قابلیت نمایش چندین انیمیشن بطور همزمان که زیبایی و جذابیت خاصی را به نمایش داده است.

دانلود

(679 KB)

فیلم تابلو روان
قابلیت نمایش SMS تصویری (تصویری که در این فیلم بر روی تابلو روان نشان داده شده است، ار یک فابل SMS تصویری برداشته شده است. فایل مربوطه به همراه نرم افزار وجود دارد و همراه با آن نصب می شود.)

دانلود

(232 KB)

فیلم تابلو روان
نمایش همزمان متن فارسی و انگلیسی

دانلود

(470 KB)

فیلم تابلو روان
نمونه ای از قابلیت نمایش ساعت

دانلود

(332 KB)

فیلم تابلو روان
نمونه ای از قابلیت نمایش دما

دانلود

(316 KB)

فیلم تابلو روان
نمونه ای از قابلیت نمایش تاریخ

دانلود

(391 KB)

فیلم تابلو روان
نمونه ای از قابلیت نمایش انیمیشن بشکلی بسیار جالب

دانلود

(345 KB)

فیلم تابلو روان
نمونه ای دیکر از نمایش انیمیشن

دانلود

(309 KB)

فیلم تابلو روان
نمونه ای زبسیار جالب از نمایش همزمان چهار انیمیشن

دانلود

(344 KB)

فیلم تابلو روان
نمایش همزمان ساعت، تاریخ، و دما به همراه یک انیمیشن که ترکیب آن ها نمایش بسیار جالب توجهی را ایجاد کرده است.

دانلود

(536 KB)

فیلم تابلو روان

  

فیلم هایی از نمایش های طولانی که بسیاری از قابلیت ها را نمایش می دهند

فیلم های زیر نشان می دهند که شما چگونه می توانید نمایش های طولانی و زیبا بر روی تابلو روان خود داشته باشید. چون این فیلم ها شامل قابلیت های مختلفی از نرم افزار کنترل تابلو روان می شوند، پیش نمایش برای آن ها وجود ندارد. اندازه این فایل ها یزرگ است اما نمونه های بسیار جالبی هستند.

برای دریافت فایل ورد نظر، بر روی آن کلیک کنید.

توضیحات دانلود فایل
فیلم شماره 1

دانلود

(3.2 MB)

فیلم شماره 2

دانلود

(5.4 MB)

فیلم شماره 3

دانلود

(2.3 MB)

فیلم شماره 4

دانلود

(6.6 MB)